ELEKTROLYTICKÉ LEŠTĚNÍ


Elektrolytické leštění představuje obrácený galvanický proces. Expozicí stejnosměrnému proudu se v elektrolytu (roztok s vysokou vodivostí) odděluje materiál z povrchu leštěného dílu. Elektrolyticky leštěný komponent tvoří kladně nabitý pól (anodu) a katoda představuje záporně nabitý pól, která doplňuje tento elektrický článek. Po zapnutí proudu se kov na povrchu anody rozpouští a přitom přechází do elektrolytu. Úběr materiálu je stanoven pomocí příslušného elektrolytu, proudové hustoty a doby trvání leštění.


Oproti mechanické úpravě kovových povrchů nabízí elektrolytické leštění řadu výhod. Pomocí elektrolytického leštění lze docílit následujících funkčních vlastností:

Hladké a lesklé povrchy, mikrovyhlazení

- Vysoká odolnost vůči korozi
- Optimální čistitelnost
- Povrch bez částic a žáruvzdornost
- Významně menší sklon k tvorbě nánosů
- Menší tření a menší opotřebení 

Technologická vana pro elektrochemické leštění - 1 200 x 1 200 x 6 000 mm

Mostový jeřáb – 2,2 t